خدمات پرستاری

24 مرداد, 1398
نتیجه پژوهش و تحقیقات یک پرستار با تجربه در خانه سالمندان

پرستار با تجربه در خانه سالمندان

نتیجه پژوهش و تحقیقات یک پرستار با تجربه در خانه سالمندان نه تنها در ایران و نه تنها به دلایل مذهبی، سالمندان قشری هستند که در […]
17 مرداد, 1398
تزریقات در پاسداران - خدمات پرستاری در منزل در محدوده پاسداران در www.roozoShab.com

خدمات پرستاری آرامشِ روز و شب

به مرکز خدمات پرستاری آرامش روز و شب خوش آمدید ! شب زمان آرامش است و یک انسان سالم نیاز به استراحت دارد.اما امان از بیماری […]