سوند

24 مرداد, 1398
انجام خدمات سونداژ مثانه - کانتر ادراری و سونداژ معده در منزل شما با کادری مجرب در پاسداران www.RoozoShab.com

سونداژ مثانه – کانتر ادراری و سونداژ معده

انجام خدمات سونداژ مثانه – کانتر ادراری و سونداژ معده در منزل شما با کادری مجرب در پاسداران دفع ادرار و مدفوع یکی از نیازهای اساسی […]